۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۷ آذر ساعت ۴:۵۷ عصر - 12/7/2016

تعمیر وسرویس دستگاه جوش پلی ات

دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن 160-50  - دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن 200-63 

دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن 250-90  - دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن 315-90  

دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن 400-200  - دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن 500-250 

دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن 630-400  - دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن 800-500 

دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن 1200-800  - دستگاه فاضلابی رومیزی جوش پلی اتیلن 160-50 

دستگاه جوش الکتروفیوژ ن آبرسانی 400-25 -   دستگاه جوش الکتروفیوژ ن گازرسانی 250-25

دستگاه هیدرولیک دستی جوش پلی اتیلن 160-50  - دستگاه هیدرولیک دستی جوش پلی اتیلن 200-63 

دستگاه هیدرولیک دستی جوش پلی اتیلن 250-63  - دستگاه هیدرولیک دستی جوش پلی اتیلن 315-90 

رینگ و فلنج پلی اتیلن در سایزهای 1200-50  - لوله پلی اتیلن در سایزهای 1200-50 

هیتر برقی پلی اتیلن در سایزهای 1200-25 - هیتر گازی پلی اتیلن در سایزهای 315-25 

مخازن آبی پلی اتیلن در ابعاد مختلف -  اجرای پروژه های آبیاری قطره ای و بارانی

اجرای پروژه های انتقال آب و فاضلاب -

 

این آگهی منقضی شده است.